Zutphense fondsen

Wil je voor je bestaande initiatief een ruimte in Waterkracht gebruiken maar zijn de kosten – ook het maatschappelijke tarief – niet betaalbaar voor je? Of wil je een activiteit in of om Waterkracht organiseren en zoek je hulp bij het rondkrijgen van je budget? Hieronder noemen we enkele Zutphense fondsen / stichtingen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan je initiatief. Je kunt zelf contact met hen opnemen of wij kunnen je bij hen introduceren.

Hoe werkt zoiets?

Heb je nog niet eerder geld aangevraagd voor een initiatief? Het makkelijkst is om persoonlijk contact op te nemen met een fonds of stichting en jezelf voor te stellen. Je kunt dan uitleggen wat je van plan bent en vragen of zij misschien bereid zijn een bijdrage te leveren in de kosten. Belangrijk is dat je dan voor jezelf even op een rijtje zet:
> Wat wil je gaan doen?
> Voor wie is het bedoeld?
> Waarom is het belangrijk dat dit gebeurt?
> Welke kosten zijn er?

Veel fondsen vinden het daarnaast belangrijk om te weten met wie je gaat samenwerken bij deze activiteit en ook of je al bij andere organisaties hebt aangeklopt voor een financiële bijdrage.

Stichting BOG (Beheer Onroerende Goederen)
Een samenwerkingsverband van enkele Zutphense stichtingen die in de stad vastgoed beheren en van de opbrengsten graag lokale initiatieven ondersteunen. Het gaat om de
– David Evekink Stichting
– Stichting Sint Anthony Groote Broederschap
– Stichting Wijnhuisfonds
– Stichting HIC Jacet Robur. (Kijk ook eens op de website www.karacht.nl naar andere initiatieven die door Stichting HJR zijn gesponsord. Zo kom je misschien ook op leuke ideeën voor een samenwerking.)

Website: https://stbog.nl
Contactpersoon: Angelique Aartsen (secretariaat)
Email: a.aartsen@stbog.nl.

Stichting Sarepta 
Steunt met name / alleen activiteiten voor ouderen. Heeft een online aanvraagformulier:
https://protestantsegemeentezutphen.protestantsekerk.net/sarepta_info

Sociaal Fonds Walburgis
Steunt met name / alleen activiteiten voor ouderen. Een online aanvraag doen kan rechtstreeks op hun website:
https://www.walburgis.com/aanvraagformulier-projectbijdrage.html

Zutphense Hand
De opbrengsten van kringloop winkel De Hand in Zutphen Centrum komen ten goede aan sociale initiatieven. De Zutphense Hand komt daarom ook graag in contact met lokale Zutphense initaitieven. Je kunt contact opnemen en voorleggen of ze je initiatief willen steunen. Dan kunnen ze hun aanvraagformulier toesturen.

Email: sponsorcommissie@dezutphensehand.nl

Zutphense Uitdaging
De Zutphense Uitdaging is een samenwerkingsverband van mensen die een groot netwerk hebben in Zutphen. Ook bedrijven zijn hierbij aangesloten. Als je iets wilt organiseren, is er niet altijd direct geld nodig. Soms wil een bedrijf je ook wel helpen door spullen te geven (‘in natura’).

Website: http://zutphenseuitdaging.nl. De website heeft een contactformulier, maar je kunt ook mailen of bellen.
Email: info@zutphenseuitdaging.nl
Telefoon: 085-2020150

Torenfonds
Het Torenfonds beheert voor Gemeente Zutphen het wijkbudget van het Waterkwartier. Bewoners die iets met en voor hun buurt organiseren, kunnen een bijdrage in de kosten vragen vanuit dit budget. De website heeft een online aanvraagformulier. Als je dat invult, neemt een van de teamleden van het fonds contact met je op.

Website: www.torenfonds.nl
Email: info@torenfonds.nl
Telefoon: 0630 189027