Stichting Lokaal

Stichting Lokaal bouwt aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn.

Onze gegevens

Stichting Lokaal
Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

KvK 74701843
RSIN 859997571
Bank NL34 RABO 0341 437212
Leerbedrijf ID (SBB Stagemarkt) 100496032

Directie

Patricia Withagen | patricia@stichtinglokaal.nl | 0610 840988
Dorine Ruter-Noordzij | dorine@stichtinglokaal.nl | 0657 938693

Bestuur

Dorine Ruter-Noordzij

Raad van Toezicht

  • Hans Derksen (voorzitter), ervaren financiële professional. Bestuurder van o.a. stichting Verbindkracht.
  • Gerda Geurtsen, bestuurder van o.a. Schuldhulpmaatje Zutphen, oprichter van de Zutphense Uitdaging.
  • Hems Zwier, directeur van Windesheim Honours Programme Social Innovation, oprichter Social Innovation Lab.
  • Roos van Schaik, adviseur Bestaanszekerheid bij Movisie, landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

ANBI status

Stichting Lokaal beschikt over een ANBI status, en is dus een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat financiële donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Voor eenmalige donaties geldt en voor periodieke (zoals bijvoorbeeld maandelijkse) giften gelden verschillende regels. Je leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Jaarrekeningen

Beleidsplan